Kancelaria Compenso

Jesteśmy Kancelarią odszkodowawczą działającą na terenie całej Polski. Głównym przedmiotem naszej działalności jest zapewnienie osobom poszkodowanym profesjonalnej pomocy w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub zostaw swój adres e-mail. Skontaktujemy się!

O O nas

O nas

Rzetelność, uczciwość oraz najwyższy profesjonalizm.

Jesteśmy Kancelarią odszkodowawczą działającą na terenie całej Polski. Głównym przedmiotem naszej działalności jest zapewnienie osobom poszkodowanym profesjonalnej pomocy w uzyskaniu należnego im odszkodowania.

Zajmujemy się odszkodowaniami z tytułu różnych zdarzeń, w tym m. in. wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, upadków na śliskich lub dziurawych chodnikach, wypadków w rolnictwie, pożarów i innych zdarzeń losowych. Prowadzimy również sprawy z tytułu nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych z tytułu umów ubezpieczenia, na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną (tzw. polisolokaty).

Kancelaria posiada profesjonalny zespół współpracujących ze sobą Adwokatów i Radców Prawnych, który zapewni Państwu wszelką pomoc w procesie likwidacji szkody i odzyskiwania odszkodowania, jak również środków z polisolokat.

J Jak działamy

Jak działamy

Strategia działania dająca rezultaty.

Priorytetem działalności naszej Kancelarii jest profesjonalne, szybkie, rzetelne i uczciwe uzyskanie odszkodowania i wszelkich innych należnych naszym Klientom świadczeń.

Bezpłatnie
Przed ewentualnym zawarciem umowy, BEZPŁATNIE przeprowadzamy konsultacje w naszym biurze (względnie w miejscu dogodnym dla osoby Poszkodowanej), celem przedstawienia wszystkich warunków współpracy oraz dokonania wstępnej analizy sprawy. W przypadku pozytywnej weryfikacji sprawy podpisujemy umowę i rozpoczynamy proces likwidacji szkody. Podejmując współpracę z nami nasz klient ma pewność, że jego sprawę poprowadzimy rzetelnie i do końca. Jesteśmy profesjonalistami i warto nam zaufać!

Na etapie likwidacji szkody prowadzimy negocjacje z zakładem ubezpieczeń celem uzyskania odszkodowania. Prowadzenie sprawy przez Kancelarię nie wymaga od Państwa żadnych nakładów finansowych. Wszelkie koszty postępowania rozliczane są po uzyskaniu i wypłacie należnego odszkodowania lub należnych środków.

W przypadku niepowodzenia rozmów z zakładem ubezpieczeń kierujemy sprawę do sądu. Na etapie sądowym sprawa prowadzona jest przez naszego przedstawiciela sądowego, którym jest radca prawny lub adwokat.

Po pomyślnym zakończeniu sporu niezwłocznie wypłacamy Państwu uzyskane odszkodowanie. Od kwoty wypłaconego odszkodowania potrącamy ustalone w umowie wynagrodzenie w wysokości od 5 % do 25 % kwoty odszkodowania w zależności od rodzaju sprawy.

Oferowane usługi

Obszary działania Kancelarii Companso

Wypadki komunikacyjne

Kancelaria Compenso zajmuje się dochodzeniem odszkodowań powypadkowych z OC sprawcy, za szkody poniesione we wszelkich wypadkach komunikacyjnych. Skutecznie i pewnie!

Śmierć bliskiej osoby

Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej są zazwyczaj bardzo skomplikowane. Kancelaria Compenso skutecznie wspiera w uzyskaniu należnego odszkodowania lub/i zadośćuczynienia.

Inne zdarzenia

Pomagamy również w oddzyskaniu nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych z tytułu umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną (tzw. polisolokaty).

K Skontaktuj się

Masz pytanie do Compenso?

Wyślij do nas wiadomość

Telefon

+48 662 703 702

Adres e-mail

kontakt@kancelariacompenso.pl

Kancelaria Odszkodowawcza Compenso

25-503 Kielce
ul. Panoramiczna 2 lok. 11
NIP: 6572539252
REGON: 260689980

Godziny otwarcia

Poniedziałek-piątek
w godzinach od 8:00 do 17:00